I oktober 1943 kom så ordern av den tyska okupationsledningen i Danmark, de danska judarna skulle skickas till förintelselägren. På svensk sida förbereddes med anledning av detta en stor räddningsoperation där svenska Flottan fick ett tydligt uppdrag att bidra
med alla medel

 I den insatsen deltog Sjöhistoriskas museifartyg Minsveparen M 20
med att föra över 109 danska judar över Öresund till säkerheten i Sverige. 80 år efter insatsen visas en mindre utställning på Sjöhistoriska som kommer
att stå under ett par veckor. 

 

Mer information kommer.