katt

Skicka in ditt finaste foto på din skeppskatt till oss. Foton ställs ut på isbrytaren Sankt Erik, Galärvarvet och publiken får rösta fram vinnaren av Skeppskatten 2018. Priset delas ut lördagen 29 september. Bidrag skickas in senast 26 augusti (info nedan).
Vi ses ombord!

Förr var det vanligt med skeppskatter ombord på såväl örlogsfartyg som på civila fartyg. De ansågs bringa tur med sig för sina skepp men gjorde även stor praktisk nytta eftersom de ansågs höja moralen hos besättningen och dessutom skyddade provianten från möss och råttor. Skeppskatterna ansågs även kunna förutse olyckor!


Tyvärr har striktare regler om karantän och hygien medfört att skeppskatterna inte är lika vanligt förekommande längre. Även om minnen av den svunna tidens skeppskatter lever kvar vill vi dra vårt strå till stacken för stärka skeppskattens ställning. Vi uppmärksammar därför detta med Skeppskattens dag och utlyser en liten tävling för att utse årets Skeppskatt.

Skicka in ditt finaste foto på din skeppskatt till oss. Fotot ställs ut på isbrytaren Sankt Erik, Galärvarvet och publiken får rösta fram vinnaren av Skeppskatten 2018. Priset delas ut lördagen 29 september. Vi ses ombord!

PRAKTISK INFO

TIDER
Lördag 29 september 2018, kl. 11-18 på Galärvarvet.

BIDRAG TILL TÄVLINGEN SKEPPSKATTEN 2018
Bidrag om deltagande sker via mail till:
skeppskatten2018@maritima.se senast den 26 augusti.

När du skickar oss ditt foto godkänner du att vi använder det på vår hemsida och sociala medier. Sjöhistoriska museet behandlar dina personuppgifter i enlighet med Statens maritima museers policy, som du hittar här.

VINNAREN KORAS
Lördag 29 september kl. 15.00 koras vinnaren på isbrytaren Sankt Erik, på Galärvarvet.

KURIOSA

VISSTE DU ATT…
… skeppskatter inte är en egen ras. Skeppskatt är en folklig benämning på katter med en missbildning som kalls för polydaktyli som innebär att de har fler tår än de normala 18 stycken, 5 på varje framtass och 4 på baktassarna.

… det enligt Guiness rekordbok är katten Tiger från Kanada med sina 27 tår som har rekordet för katt med flest tår.

… den amerikanska författaren Ernest Hemingway födde upp en kattkoloni med polydaktyli i sitt hem i Key West?

… det också finns museikatter. I S:t Petersburg, Ryssland bor ett gäng katter som kallas för ”the Hermitage cats” på Hermitage Museum. Maj 2013 var det 74 stycken som bodde i museets källare.