Veterandagen 29 maj är sedan 2011 den dag på året då Sverige uppmärksammar och hedrar all personal som varit utsända på internationella insatser i kris- och konfliktområden. Fri entré på Sjöhistoriska.

 

Veterandagen anordnas av Försvarsmakten och Veterancentrum. För att se hela programmet besök försvarsmaktens hemsida: https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/uppvisningar-och-evenemang/veterandagen/

Sjöhistoriska museets program: 

09:00-14:00 Sjöhistoriskas tält
Välkommen till vårt tält utanför museet. Här visar vi olika filmer och informerar om både nuvarande och kommande utställningar.  

12:15-12:45 Guidad tur 
Sjöhistoriskas föremål utomhus

Runt Sjöhistoriska museet finns många av våra föremål utställda. Följ med på en rundvandring och lyssna till deras historia. 
Visningen tar ca 30 minuter.
Samling vid Sjöhistoriskas tält utanför huvudentrén. 

15:30-18:00 Museet öppet - Fri Entré

16:30-17:00 Guidad tur
Sjöhistoriskas Guldkorn

En av våra guider berättar om museets mest unika och spännande föremål.
Visningen tar ca 30 minuter.
Samling i museets entré.