Harald Hjalmarson och Sven Palme möts på Skeppsbrokajen i Stockholm. Svartvitt tidningsfoto.

KVÄLLSFÖREDRAG 18.00
Blicken mot öster: Svenska drömmar om Östersjön och Finland under världskrigets sista år. Borgerligheten och finska inbördeskriget 1918
Anne Hedén, historiker och journalist

BILDEN:
Harald Hjalmarson och Sven Palme möts på
Skeppsbrokajen i Stockholm. (Fotograf okänd).


Före det finska inbördeskrigets utbrott och medan det pågick ställdes det neutrala – men i huvudsak tyskvänliga – Sverige inför en rad komplicerade avgöranden. Föredraget fokuserar på hur de olika politiska aktörerna i Sverige under världskrigets två sista år hanterade och definierade neutraliteten.

Anne Hedén är historiker och journalist, med inriktning på sociala rörelser och vilka drivkrafter som ligger bakom olika former av politisk verksamhet. Hon är verksam på Södertörns högskola i ett forskningsprojekt om Sverige och det finska inbördeskriget: Aktivism, civiliserande mission och nationellt projekt. Sverige och det finska inbördeskriget 1918 i ett transnationellt perspektiv.