Sälar med selar

Kvällsföredrag 18/9, kl 18.00: "Sälar i  krigstjänst"

Biologen Johan Ahlbom berättar om hemlig militära försök att träna djur för ubåtsspaning.


Hemliga militära försök pågick under andra världskriget vid den hemliga försöksstationen Palmen på Gålö i Stockholms skärgård. Sälar tränades under sträng sekretess för att hitta främmande ubåtar i svenska farvatten. Dessutom tränades även havsörnar, berguvar och duvor. En spännande historia uppdagades när sekretessen hävdes. Det låter som hämtat ur en dålig spionroman men är helt sant. 

Föreläsare är Johan Ahlbom, biolog, med bl a förflutet som mångårig förvaltningschef i Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län.