Omslagsbild från boken Omöjlig ubåt.

OBS! FULLBOKAT!

Extrainsatt kvällsföredrag 22//1, kl 18.00
(Föredraget är detsamma som hölls den 20/11 2018)


Nils-Ove Jansson berättar om främmande ubåtsoperation riktade mot Sverige − med en särskild jämförelse av ubåtsintrången i Stockholms hamn 1983 och Gävle hamn 2017.

I början av 1980-talet ändrade ubåtskränkningarna mot Sverige karaktär från enstaka intrång till samordnade ubåtsoperationer. Anledningen var att Sovjetunionen inte litade på svensk neutralitet vid en konflikt mellan WP och Nato. 

Verksamheten upphörde vid Sovjetunionens fall, men på senare år upplever Ryssland åter ett hot från Nato. Detta möts bl a med hot om att använda kärnvapen och nya ubåtsintrång. Ubåtsintrången i Stockholm 1983 respektive Gävle 2017 är djupa avsiktliga kränkningar. Målen skiljer sig åt; i Stockholm riktades insatsen mot rikets ledning, i Gävle mot ny infrastruktur som kan användas av Nato-förband.

Säsongens första föredragshållare Nils-Ove Jansson är pensionerad kommendör av 1. graden, som bl a var operativt ansvarig för Kustflottans ubåtsjaktinsatser under tre år på 1980-talet.

------------------------------------------------------------------------------------

Med anledningen av att detta tillfälle är fullbokat har vi valt att sätta in ytterligare ett tillfälle redan kvällen därpå. Det kommer vara samma innehåll och det är Nils-Ove Jansson som håller föredraget. Föranmälan till den 23/1 skickas med för- och efternamn till evenemang@maritima.se. Vill du ställa dig i reservlistan för föredraget 22/1 kan du skicka till samma e-postadress.