Ett svartvitt foto med en kvinna i förgrunden och ett skepp i bakgrunden.

KVÄLLSFÖREDRAG 18.00

”100 ÅR AV ENSAMHET – livet som sjömanshustru under 1900-talet"
Hanna Hagmark Cooper, Chef för Ålands sjöfartsmuseum och Fil. Dr. i Historia


Föredraget baserar sig på 75 kvinnors muntliga och skriftliga förstahandsberättelser om livet som sjömanshustru på Åland under 1900-talet. Det blir mycket fokus på förändring och kontinuitet men också på föreställningen om den självständiga sjömanshustrun och hur den inverkar på den enskilda individens berättelse.


Hanna Hagmark-Cooper är chef för Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum och FD i historia. Hon intresserar sig för de sociala aspekterna av sjöfarten och har skrivit boken ”Avsked och återseende, om sjömanshustrur under 1900-talet”. Hennes pågående forskning handlar om sjömän, faderskap och muntlig historia.