Brittisk målning av en middag i en kinesiskt mandarins hus.

FÖREDRAG: "Fylleri, fruntimmer och frimurare" - kompanianställdas vardagsliv i 1700-talets Kina.
Lisa Hellman


Lisa Hellmans forskning och avhandling ligger till grund för utställningen Resenärerna på Sjöhistoriska museet. I detta föredrag berättar hon om Ostindiska kompanets anställda och deras vardagliv i Kina.

Från 1730-talet och fram till det tidiga 1800-talet hade svenska kompanianställda ett vardagsliv i Kina. När svenskarna kom till Kina för att handla tog det nästan sex månader att förhandla om priserna och lasta skeppet; en del svenskar stannade dessutom kvar, och inväntade nästa handelssäsong på plats. Där grundade de en frimurarloge, umgicks med varandra, med lokala kvinnor – och så drack de en hel del. Upplevelsen av Kanton berodde på om du var kines eller inte, men också på din ställning: en kapten, superkargör eller sjöman levde olika kinesiska vardagsliv.

Lisa Hellman är doktor i historia vid Stockholms Universitet.

 

 

BILDEN OVAN: "Dinner at a Mandarin's House", teckning av den brittiske arkitekten och landskapsmålaren Thomas Allom (1804-1872).