Samernas nationaldag 6 februari uppmärksammar vi med ett kvällsföredrag om sjösamernas historia i Sverige och Norge.

Sjösamer är en ofta bortglömd minoritet som har en olikartad historia. De bodde i kustområdena och levde avskild från den skandinaviska befolkningen. Med långa traditioner av jakt, fiske, hantverk och djurhållning har samerna längst kust och sjö en intressant men okänd historia.

Föredraget hålls av Lars Elenius som är professor emeritus i historia vid Luleå tekniska universitet, med nationella minoriteter och urfolk som särskild inriktning. 2020 utsågs Lars till ledamot i Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset. 


Lars Elenius