Bilden skildrar slavtorget i Alger. Bilden visar hur kristna fångar visas upp och undersöks av köpare. Illustration av holländaren Jan Luyken (1649-1712). Bildkälla: Det Kongelige Bibliotek, København.

Tis 19/2, kl.18.00 | "Saltets pris – svenska slavar i Nordafrika och handeln i medelhavet 1650-1750"
Föredragshållare: Joachim Östlund


Tusentals svenska sjömän fördes som slavar till Barbareskkusten under 1600- och 1700-talen. Föredragshållaren skriver i sin bok Saltets pris: Svenska slavar i Nordafrika och handeln i Medelhavet 1650-1750: "När Jonas Thorsons föräldrar en dag år 1707 får veta att deras son har sålts som slav på en auktion i Alger på den ökända 'Barbariska kusten' i Medelhavet är det ett skakande besked." Men Thorson öde var inte unikt. Under perioden 1650-1770 tillfångatogs ett tusentals svenska sjömän som var sysselsatta i den viktiga importen av salt till Sverige. Föredraget sker i samarbete med Föreningen Svenska Istanbulinstitutets Vänner.

I föreläsningen berättar Joachim Östlund, historiker vid Lunds universitet, om sina omfattande studier av dessa sjömän. Hans forskning berör Sveriges kontakter med det Osmanska riket, 1600-1850.