FÖREDRAG: ”Boghammar Marin – en varvsepok över 100 år”
Ons 12/2, kl 11.30 | Föredragshållare: Ibb Jessen


Föredraget belyser varvets historia från 1900-talets början då bröderna Gustafsson & Andersson startade sin varvsrörelse. År 1916 köpte de en strandtomt i Skärsätra på Lidingö dit varvet flyttade och där de fortfarande är verksamma i fjärde generationen. Föredraget ger en inblick i de fyra familjerna som drivit varvet, tomt och byggnader, omgivningarna, båtracing och båtproduktionen från mahogny, aluminium till plast.

Ibb Jessen har skrivit fyra böcker om Lidingös industrihistoria. Han växte upp på varvets område och hans far arbetade på Boghammars varv i 37 år. Han är aktiv i Lidingö Hembygdsförening där han bl.a. arrangerar föredrag och utställningar.