Bilden skildrar när Neptun Carriers Juno dumpar sin last, det vill säga massaved.

Ons 13/3 kl 11.30 | "Neptun Carrier - Ett sätt att modernisera Massavedstransporter"
Föredragshållare: Ingemar Svedberg


Sedan 1930-talet var Bärgnings & Dykeri AB Neptun verksam med bl a bärgning, isbrytning och hamnbogsering sedan 1930-talet. I mitten av 1960-talet fann företaget att de kombinerade Bogser & Bärgningsfartygen var undersysselsatta. För att kunna hålla beredskap tvingades man att hitta en annan lösning verksamhet i tillägg så att fartygen kunde fortsätta att vara i verksamhet istället för att ligga stilla. 

Man studerade då timmerbogsering som ett alternativ. Men verksamheten med timmerflottar var en tidsödande och väderkänslig verksamhet som inte var aktuell för Neptunbolaget. Istället kopierades ett system från Canada med lastning på tippbara pråmar. Hera och Juno blev den unika lösningen här i Skandinavien.

Vägen till den unika lösningen och hur det blev berättar Ingemar Svedberg, ordförande i Sjöingenjörssällskapet, som var anställd i Neptunbolaget mellan 1963-1975.