Sjöslag mellan ryska och svenska skepp i Ålands skärgård 27 juli 1720. Detalj från ryskt kopparstick.
Föredrag

FÖREDRAG: ”Skeppen under rysshärjningarna”

Ons 15/4, kl 11.30 | Föredragshållare: Anneli Gustafsson och Linus Karlsson.


Under det stora nordiska kriget, 1700-1721, skövlades en stor del av det svenska och finska kusten av ryska flottan. 20 000 människor blev hemlösa. Ryssarnas galärer härjade i stort sett fritt och den svenska flottan hade inget att sätta emot. Varför? Sjöhistoriska har skapat ett föredrag som fokuserar på fartygen som användes, både svenska och ryska. Vad skilde flottorna från varandra gällande fartygstyper, organisation, styrka och taktik? Vilken betydelse hade skeppens fördelar respektive nackdelar för härjningarnas förödande resultat?

 Anneli Gustafsson, museilärare och Linus Karlsson, sjökapten och arbetsledare på Sjöhistoriska berättar om skeppen för 300 år sedan.