En bild från en undervattenskamera, som visar gamla sjunkbomber överväxta med alger.

LUNCHFÖREDRAG 11.30

”Gasfartygen utanför Måseskär"
Göran Ekberg, marinarkeolog


När andra världskriget var slut påträffades stora mängder ammunition i tyska vapenlager. Eftersom de tekniska och praktiska kunskaperna att ta hand om farliga granater och minor var begränsade, tog segermakterna beslut om att dumpa ammunitionen i havet. Uttjänta fartyg, lastade med konventionell och kemisk ammunition, sänktes på flera platser, bland i Skagerak.

På en av platserna, ca 20 distans utanför Måseskär, ligger idag ca 15-20 fartyg som varit föremål för en mindre undersökning inom projektet ”Miljöfarliga vrak”.

Föredragshållaren Göran Ekberg är marinarkeolog. Han medverkade själv i projektet och berättar om fynden som gjordes.