Svartvitt foto som visar schaktningsarbetet av kanalen. I bakgrunden skymtar kyrkan i Södertälje.
Lyssna
Fördjupning
Föredrag

Ons 18/9 kl 11.30 | Lunchföredrag: "1900-talets Södertälje kanal" | Föredragshållare: Fredrik Blomqvist


Åren 1919-1924 blev det verklighet av de planer som Engelbrekt hade på 1400-talet; att bygga en vattenled mellan Östersjöns vikar och Mälaren. Den gamla kanalen från tidigt 1800-tal ersattes nu av en kanal med enorma proportioner. Än idag finns här Nordens största sluss. Föredraget illustreras av fotografier från tillblivelsen av den moderna kanalen. Originalglasplåtarna finns i Sjöhistoriska museets samlingar.

Efter föredraget finns det möjlighet att äta lunch (95 kr) i café Bistro Östberg och fortsätta prata med föredragshållaren. 

 

Fredrik Blomqvist är kulturhistoriker och jobbar bl a med Sjöhistoriska museets nätverk kring äldre fartyg och fyrar. Han sysslar också med k-märkning av fritidsbåtar och fartyg.