Galjonsfigur från Sjöhistoriskas samlingar (föremålsnr: S 2777) som suttit på WYNYARD, som förliste 30 mars 1871 strax norr om Kullens fyr, ca 10 km från Nyhamnsläge
Lyssna
Samlingar
Fördjupning
Föredrag

Ons 23/10 kl 11.30 | Lunchföredrag: "Sjöhistoriskas Galjonsfigurer" | Föredragshållare: Ingrid Ulfstedt


Hur har bruket av fartygsutsmyckning och galjonsfigurer sett ut över tid och i olika sammanhang och vad säger de oss idag? Vad vet vi om dem och hur tar vi reda på mer om dem? Vilka var de som beställde och vilka var de som utförde arbetena? Vi tittar på några av museets galjonsfigurer från både ölogs- och handelssjöfarten och ser vad de kan berätta för oss.

Efter föredraget finns det möjlighet att äta lunch (95 kr) i café Bistro Östberg och fortsätta prata med föredragshållaren. 

 

Ingrid Ulfstedt, intendennt med inriktning på museets samlingar av föremål och med särskilt intresse för fartygsporträtt och utsmyckning, berättar om museets galjonsfigurer.