Föredrag

FÖREDRAG: ”Utprickade farleder och flytande sjömärken”

Ons 6/5, kl 11.30 | Föredragshållare: Anton Blomgren


Flytande sjömärken har använts i Sverige sedan 1500-talet. Många av de utprickade farleder som idag används i såväl yrkessjöfarten som på våra egna nöjesseglatser längs både kuster och i insjöar har brukats kontinuerligt under flera hundra år och för olika ändamål. Hur kan vi se på dessa som en del av vårt kulturarv? Dagens lunchföredrag handlar om ett ämne i gränslandet mellan maritim historia och kulturmiljövård.

Anton Blomgren arbetar som bebyggelseantikvarie på Sörmlands museum i Nyköping. Presentationen utgår från hans examensarbete på Göteborgs Universitet från 2017.