""

Ons 13/2 kl 11.30 | "S/S Norrtelje, ångbåtsflottans drottning i modell och verklighet"
Föredragshållare: Per Jonsson Gille


Under 10 års tid byggde Per Jonsson Gille en modell av S/S Norrtelje med hjälp av ritningar från Sjöhistoriskas arkiv och fotodokumentation av originalet. Han berättar om detta och visar upp sin modell.
Som avslutning visas en film som beskriver S/S Norrteljes historia och räddning från nedskrotning.

I flera år har modellbyggaren Per Jonsson Gille medverkat i Sjöhistoriskas modellevenemang. Nu berättar han om och visar upp  sin vackra modell av S/S Norrtelje.