En teckning av fartyget Vega

11.30 EXTRA LUNCHFÖREDRAG
”Hälso- & sjukvård under Vegaexpeditionen”
Hans Almquist


Nordenskiölds berömda expedition skildrad på ett annorlunda sätt av brorsbarnbarnet till skeppsläkaren.