Bilden skildrar delar av utställningen Älskade skepp med flera skeppsporträtt

Ons 3/4, kl 11.30 | "Lunchvisning i utställningen Älskade skepp"
Guide: Intendent Ingrid Ulfstedt


Vad är ett sjöhistoriskt museum utan skeppsporträtt? Av museets närmare 800 skeppsportrött visas 60 av dem i Älskade skepp. Här ses de tidiga porträttörerna, som Giuseppe Fedi, Ole Johnse- Sebøj, riktigt stora som Mathieu Roux, Dirk Antoon Teupken d.ä. och d.y. samt far och son Weyts med den för dem så speciella revers-glass-tekniken och våra egna P. W. Cedergren och L.P. Sjöström och många andra. Vi följer porträt- och skeppsteknikens utveckling, ser handelssjöfartens expansion och möter några sjömansöden.

Följ med på en visning tillsammans med museets intendent Ingrid Ulfstedt och bekanta dig med de vackra maritima konstverken. Passa på att ställ de frågor som du inte kan göra när du besöker utställningen på egen hand. Efter visningen kan du tillsammans med Ingrid äta i café Bistro Östberg och fortsätta samtalet.