PANELSAMTAL & FILMPREMIÄR: Fritidsbåtskultur ur ett genus- och klassperspektiv
Onsdag 15/3, kl. 18.00–20.00, på plats och digitalt

Trots att gruppen fritidsbåtägare är påfallande homogen och att män och kvinnor ofta har olika uppgifter ombord finns det anmärkningsvärt lite forskning om hur det kommer sig. I en paneldiskussion tittar vi på fritidsbåtslivet med klass- och genusglasögonen på. Varför är det så få kvinnor som håller i rodret? Vems är skärgården? Och är det bara övre medelklass som ägnar sig åt båtliv? I samtalet möts forskare, seglare och människor som aktivt arbetar för en mer inkluderande fritidsbåtsmiljö.  

Boka din biljett nu:

https://www.nortic.se/tickets/event/45127

 

Moderator:

Mattias Frihammar är etnolog vid Stockholms universitet. Hans forskningsintressen rör frågor kring kulturarv och kollektiva minnen. Han har bland annat forskat om veteranfritidsbåtsentusiaster i projektet ”’….luktar godare och kluckar skönare….’ Fritid, genus och nation i minnesskapande på fritidsbåtsfältet”.

 

Deltagare:

Linda Lindenau är författare till boken Ta rodret, kvinna! Drömmen om att långsegla kom för drygt 20 år sedan och några år senare gjorde Linda sin första långseglats tillsammans med sina två barn och en väninna. Reaktionerna blev många och frågor som: ”Men, är ni bara kvinnor och barn ombord, vem är det då som styr båten?” mötte dem längs vägen. Boken blev ett resultat av seglatsen och seglatser har det blivit många sen dess, både på den första egna båten Tordmulen, 32 fot och senare på Peristera, 47 fot. Sedan 2010 lever Linda på sin seglingsverksamhet som har uppmärksammats mycket i media. Hon tar med kvinnor som vill lära sig att segla på långseglatser. I december 2019 fullbordade hon sin jordenruntsegling på vilken 250 kvinnor deltagit i olika etapper. Linda menar att om man lär sig byta filter och impeller, och är medlem i Sjöräddningssällskapet, så klarar man sig långt.

Per Erik Ennerling är hamnchef på Heleneborgs Båtklubb i Stockholm. Klubben, som funnits i drygt hundra år, har en uttalad ambition att låta alla få tillgång till fritidsbåtslivet oavsett genus, ålder, socialgrupp, etnicitet eller kvalifikation. För att hålla hantverket levande och samtidigt uppmuntra till ett mer hållbart båtliv månar Heleneborgs Båtklubb om vård och bibehållandet av våra klassiska båtar. Genom att därtill främja solidaritet och kamratskap vill klubben vara en plats för social gemenskap för alla, och utgöra ett statiskt och vackert inslag av kollektivism mitt i en omgivning präglad av gentrifiering.

Susanne Carlsdotter och Bengt Johansson driver företaget Utbildningsrederiet som har som slogan ”Utbildningsrederiet: renoverar båtar & människor”. Företaget har sex anställda och 30–40 deltagare som alla lever i ett utanförskap. Utan verksamheten hade de kanske inte fått tillgång till maritima miljöer och dess möjligheter. Utbildningsrederiet skapar sysselsättning och hjälp mot ett riktigt jobb, bland annat genom Sveriges största båtskrot med butik där försäljningen av begagnade båtdelar är en viktig del.

För att boka biljett:

https://www.nortic.se/tickets/event/45127

Föredraget kommer också gå att följa live digitalt via vår Facebook-sida https://www.facebook.com/Sjohistoriska