M/s Kungsholm i New York. Okänd fotograf/Sjöhistoriska museet. (Röken fanns ej på originalfotot)).
Visning

4-8 aug kl 14.00 | PRIDE-visning: "Ute på sjön" – öppenhet och frizoner för homosexuella män i den maritima historien

Visningen fokuserar på historiska platser och sammanhang där män som arbetar på sjön kunde vara öppna med sin homosexuella läggning.

 

Vid början av 1900-talet skildrades Flottans badhus av konstnären Eugène Jansson som en solglittrande uppvisning av manlig fägring. Några decennier senare utgör Amerikabåtarna en frizon för homosexuella män.

I kulturen är fartyg symboler för frihet och äventyr, men även maskulinitet och nationalism. Matroser idealiseras och blir till homoerotiska objekt. Hur vanligt var egentligen homosexualitet ombord på fartyg? Och hur går det ihop med myten om sjömannen som har en flicka i varje hamn?

Vi har ett maxantal på 8 personer på våra inomhusvisningar, så anmäl dig så fort du kommer hit, om du vill gå med. OBS: Anmälan måste ske samma dag som visningen och göras personligen i entren. Vi tar inte anmälningar i förväg per mail eller telefon.