OBS: 9 & 10 juni är sista öppna helgen före sommaruppehållet! 

I skaparverkstaden Ruskpricken får vuxna och barn tillsammans skapa egna alster utifrån Sjöhistoriska museets olika teman sjöfart, båtar och maritima miljöer.

Till er hjälp finns våra fantastiska pedagoger och massor med olika kreativa material.

Materialkostnad: 50 kr

OBS! Medföljande vuxen ansvarar själv för sina barn.

9-10/6 är sista öppna helgen före sommaruppehållet, som varar till sista augusti. Sedan öppnar vi återhelgen 1-2/9.