""

Kom och träffa personer och organisationer som dagligen arbetar med att rädda liv. Vi bjuder in till en familjedag på temat livräddning där alla oavsett ålder kan vara delaktiga i olika aktiviteter med fokus på att rädda liv.