Alla kan rädda liv! Kom och träffa personer och organisationer som dagligen arbetar med att rädda liv.


Sjöhistoriska bjuder in till en familjedag på temat livräddning där alla oavsett
ålder kan vara delaktiga i olika aktiviteter med fokus på att rädda liv.