""
Visning
För barn


Följ med på en visning för hela familjen i vår utställlning Resenärerna - som handlar om Ostindiska kompaniets resor till Kina på 1700-talet.


Lämpar sig bäst för barn från 7 år och uppåt. Max 5 personer/visning. Vänligen anmäl i förväg till entrépersonalen ifall ni vill gå på visningen. Samling i huvudentrén.