Besökare i utställningen Resenärerna.

Följ med på visning i vår nya utställning Resenärerna. Hela familjen är välkommen på en historisk resa till Kina och tillbaka.

Lämpar sig bäst för barn från 7 år och uppåt. Samling i huvudentrén.