Bild från utställningen Resenärerna


Följ med på en guidad visning av vår utställning Resenärerna - Swenska Ost-Indiska Compagniet.

Visningen tar ca 45 minuter, är gratis och vänder sig till enskilda, mindre sällskap. Grupper större än 10 personer måste boka egen visning.

Vi håller även en visning på engelska kl 13, men den handlar om "Husets Guldkorn" ("Hightlights of the Museum")