Modell av fregatt av Bellona-typ. Foto: Karlsson, Anneli / Sjöhistoriska museet
Visning

Sveriges mest kände skeppskonstruktör, Fredrik Henrik af Chapman (1721-1808),  bidrog till den svenska fartygsflottan med stor produktivitet och innovation.


Han inte bara skapade nya fartygstyper, han utvecklade även skeppsbyggnadstekniken i en mer vetenskaplig riktning och reformerade arbetsmetoderna på varvet. Hör om hans liv och verk och se exempel på hans fartyg genom hans fantastiska originalmodeller som finns bevarade hos oss på Sjöhistoriska.


We also offer guided tours in English "Hightlights of the Museum" most of the days at 13.00. For more information about "Highlights of the Museum" and which day we offer them: