Svenska flottans stridsfartyg 1903. Litografi av Jakob Hägg. Fotograf: Cecilia Nordstrand, Sjöhistoriska museet.
Visning
Marinen 500 år

kl 14.00 | Marinen 500 år på 50 minuter - en resa från 1500-talets flotta till 2000-talets marin


Allmän visning i samband med Marinen 500 år

Visningen tar upp händelser som lett fram till dagens försvar till sjöss. 
Hör våra guider berätta mer om historiska skepp, sjöfolk och sjöslag.
Få reda på mer om minor och moderna specialförband till sjöss.