Under andra världskriget flydde fler än 30 000 människor över Östersjön för att undkomma tysk och sovjetisk ockupation. De flydde från Estland, Lettland och Litauen i båtar av olika slag. Utmed Sveriges stränder finns fortfarande flyktbåtar kvar. Och runt om i landet finns saker sparade, som en gång packades ner inför flykten. Saker som är laddade med känslor, berättelser och minnen av personer, platser och upplevelser. 

De som idag kan berätta om uppbrottet och flykten var barn under kriget. Deras minnen och föremål är utgångspunkten för utställningen.

De flesta som flydde från Baltikum levde resten av sina liv i exil, i Sverige eller andra länder. Många hoppades på att snart kunna återvända. Men det skulle dröja decennier innan det blev möjligt att resa tillbaka. Först 1991 kunde de baltiska staterna frigöra sig. De flesta återsåg aldrig det gamla hemmet eller vänner och anhöriga som blivit kvar.

Saker som tagits med från hemlandet fick ett särskilt värde som länkar till livet före uppbrottet och som minnen av flykten.

“Finservisen var väldigt noggrant nedpackad. Och den använde vi till vardags i början. Mamma och pappa hade ju inte råd att köpa något vardagsporslin när de kom hit, de var ju urfattiga. Man blev tillsagd att vara väldigt försiktig.” Tiit Tamme

Utställningen fokuserar på flykten över Östersjön med början i ett vardagsliv under ockupation och slut i ankomsten till Sverige och ett liv i exil.

Utställningen har möjliggjorts genom generöst bidrag från museets vänförening Sjöhistoriskas vänner. Projektledare och formgivare för utställningen är Hanne Lindberg. Utställningen öppnade den 23 september 2022 och visas fram till våren 2025.

Läs mer

Utställningens innehåll bygger på Mirja Arnshavs avhandlingsprojekt De små båtarna och den stora flykten: Arkeologi i spåren av andra världskrigets baltiska flyktbåtar vid Centrum för maritima studier (Cemas) och Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet samt Sjöhistoriskas projekt Flyktens materialitet som finansierats med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.


Boken Föremål på Flykt

Boken är framtagen av Sjöhistoriska museet inom projektet Flyktens materialitet. Projektet har finansierats med medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag och av SMTM. Boken har formgetts och tryckts med stöd från Sjöhistoriska museets vänförening, Sjöhistoriskas Vänner.

Boken finns att köpa i Sjöhistoriskas butik och går att läsa digitalt här.

Föremål på flykt PDF 

 
Fler länkar

Arnshav, Mirja (2022), ”Mobilitet, materialitet, migration: Tingen som möjliggjorde flykten från Baltikum 1943 –1945”, i Daniel Sahlén och Marit Holgersson (red.) Mobilitet och rörelse: Fältarkeologiska perspektiv, s. 60–65, Stockholm: Stockholms läns museum.

PDF via länk: Mobilitet och rörelse – Seminarierapport NR. 9 (kulturarvstockholm.se)

Arnshav, Mirja (2021), ”Tommi the sea dog: Maritime collections and the material culture of Baltic boat children”, i Leos Müller och Simon Eklund (red.) Facing the Sea: Essays in Swedish Maritime Studies, s. 217–237, Lund: Nordic Academic Press.

PDF via länk: Tommi the sea dog : Maritime collections and the materialculture of Baltic boat children (diva-portal.org)

Arnshav, Mirja (2020), De små båtarna och den stora flykten. Arkeologi i spåren av andra världskrigets baltiska flyktbåtar. Diss. Lund: Nordic Academic Press.

PDF via länk: De små båtarna och den stora flykten : Arkeologi i spåren av andra världskrigets baltiska flyktbåtar (diva-portal.org)