I Sjöhistoriskas källarvåning finns tre stora montrar för visning av museets samlingar.

I montrarna visar vi en komprimerad historia över skeppsbyggeri byggd på båt-, fartygs- och maskinmodeller, verktyg, foton och arkivalier från museets samlingar.

Följ skeppsbyggeriet från den tidiga bronsålders hällristningar, de vikinga- och medeltida arkeologiska fynden, skutskeppartidens rika flotta över de stora segelfartygens epok och slutligen till de maskin- och motordrivna fartygens bullrande och ångande tid.

Modeller

Modellerna är byggda av professionella modellbyggare på museet och i modellbyggarverkstäder, av sjömän eller av skickliga entusiaster. Till många av modellerna finns ritningar i arkivet, originalritningar och uppmätningsritningar gjorda just för modellbygget.

Varje modell berättar något om sin tid och så gott som varje modell har sin egen spännande historia. Så t.ex. modellen av vedjakten GRETA LINNÉA. Med Roslagsskutorna försågs Stockholm med både byggmaterial och förnödenheter. Till ett stycke in på 1900-talet låg de tätt utmed stadens stränder. För att dokumentera det man då såg höll på att försvinna, beställde museet 1931 en modell av GRETA LINNÉA av YXLAN. Hon hade sjösatts 1921 men hade redan 1931 tjänat ut och skulle gå samma öde till mötes som många andra roslasskutor; sänkas och bli stenkista till en bro för den nya tidens frakter till lands. Modellen medverkade sedan till att skapa nästa lager historia när uppmätningar av den i sin tur fick ligga till grund för replikbygget av vedjakten SOFIA LINNÉA, byggd på 1980-talet

Med modellerna kan vi följa teknikutvecklingen men också slås av hur tekniker dröjer sig kvar och lever sida vid sida med nya och ibland får en renässans. Nya tekniker möter och skapar nya behov. Samhällsutvecklingen ger samtidigt nya möjligheter. Från det sena 1800-talet börjar i ökande utsträckning en fritid växa fram. De gamla traditionella båtarna modifierades lätt och blev fritidsbåtar. Bland modeller av skutor står plötsligt en modell av kappseglingsskonaren AMERICA. Då hon 1851 vann den första internationella kappseglingen fick hon ge namn åt denna: AMERICAS CUP.

Relaterat material: