Här hittar du mycket av det som är essensen i Sjöhistoriska museet - bland annat ett urval modeller av krigsfartyg.

När Sjöhistoriska skulle byggas var ett av kraven att det skulle finnas plats för museets stora samling av örlogsmodeller. Modellerna berättar om svenska flottans fartyg från 1700-talet fram till idag. Här finns 1700-talsfregatter, kanonslupar, ubåtar och moderna korvetter. En av modellerna tros vara byggd under sent 1600-tal.

I utställningen visas också autentiska föremål, bland annat från ubåten Ulven som förliste utanför Göteborg 1943. Ulven var ute på övningsuppdrag och gick på en tysk mina. 33 man omkom. När Ulven förliste slet sig telefonbojen, den boj som skickas upp till ytan när en ubåt sjunker. Bojen hittades fler dagar senare och visas nu i Klart skepp!

Relaterat material

Fördjupning på DigitaltMuseum

Klart skepp del 1

Klart skepp del 1

Den första delen i artikelserien om modeller i Sjöhistoriskas utställning Klart skepp handlar om en av Sjöhistoriskas mer gåtfulla modeller tillika en av världens mest praktfulla äldre skeppsmodeller. 

Klart skepp del 2

Klart skepp del 2

Den andra delen i artikelserien om modeller i Sjöhistoriskas utställning Klart skepp handlar om de fartyg som bildade ryggraden i 1700-talets svenska skärgårdsflotta, galärerna och skärgårdsfregatterna. 

Klart skepp del 3

Klart skepp del 3

Den tredje delen artikelserien om modeller i utställningen Klart skepp på Sjöhistoriska undersökes en vacker praktmodell byggd i Karlskrona på 1700-talet. Men vilket fartyg föreställer den egentligen?