Utställningen bygger på National Geographics fleråriga globala initiativ som syftar till att minska mängden engångsplast som hamnar i haven.

Plast har blivit så vanligt att det är lätt att glömma bort hur beroende vi människor är av den. National Geographics utställning ”Planet or Plastic?” försöker ändra på detta genom att synliggöra och öka medvetenheten om den globala plastavfallskrisen och berätta om innovatörer som arbetar för att hitta en lösning.

– Plastföroreningar är en av vår generations största globala miljöutmaningar. Men det är ett problem som vi alla kan göra någonting åt. Utställningen visar hur vi hamnade här, problemets omfattning och hur var och en av oss kan bli en del av lösningen. National Geographic vill minska vårt beroende av engångsplast och vår förhoppning är att besökare världen över ska vilja detsamma efter att ha sett utställningen, säger Kathryn Keane, vice ordförande för publik programverksamhet vid National Geographic Society.

”Planet or Plastic?” visas på Sjöhistoriska museet i Stockholm från den 2 juni 2023 fram till den 28 februari 2024.