Hösten 1943 rasade andra världskriget i Europa. Under några veckor flydde tusentals danska judar till Sverige. På så vis undgick de att skickas till koncentrationsläger av de tyska ockupanterna.

Danmark hade varit ockuperat i några år men lyckats behålla egen lag, regering och skyddet av mänskliga rättigheter. På sommaren 1943 började den sköra balansen mellan dansk suveränitet och nazi-Tyskland ge vika och det började gå rykten om att personer som av nazisterna klassades som judar skulle kartläggas. När en förteckning över alla danska judar stals från en församling ökade oron i Danmark.

Utställningen berättar historien om de danska judar som flydde undan nazisterna över Öresund till Sverige och de som var med i räddningsinsatserna. 

Tack till Föreningen M 20

Sjöhistoriskas museifartyg Minsveparen M 20 var ett av fartyget som var med bidrog under räddningsinsatserna hösten 1943. I fartygets loggbok kan man läsa kaptenens anteckningar om datum, tid och antal räddade människor. Kapten Lilienström, som var civil sjökapten men inkallad för att svepa minor, skulle minnas händelserna under resten av sitt liv.

Stort tack till Föreningen M 20 som först uppmärksammade minsveparens roll i händelserna under andra världskriget med hjälp av kapten Lilienströms loggbok, och som med stort engagemang driver fartyget och förser det med besättning.

Utställningen har möjliggjorts genom generöst bidrag från Sjöhistoriskas vänner.