Bord och stolar utplacerade i ett rum. Längre ner i rummet en diskbänk mot en röd vägg. På en hylla står tre mikrovågsugnar.

The picnic room is open daily between 10-17.

There are microwave ovens, recycling bins, a sink with running water and paper towels in the picnic room.