Intresset för fritidsbåtar i Sverige har varit stort lika länge som det funnits fritid. Sjöhistoriska museets omfattande samling av originalbåtar, ritningar och fotografier ger spännande perspektiv på både samhälls- och teknikutveckling under de senaste hundra åren. Under rubriken Båtliv – Fritidsbåtar och kulturhistoria satsar museet på att bevara båtar på olika sätt, på att göra samlingen tillgänglig på fler platser i landet och på att uppmärksamma det flytande kulturarvet. 

Sverige är ett av de båttätaste länderna i världen. Med över 40 000 mil kust och stränder är båtlivshistorien av rikstäckande intresse.

Sjöhistoriska vill uppmärksamma de ideella krafter som håller kulturarvet flytande, bland annat genom k-märkning av fritidsbåtar och fartyg. Museet provar också att i samarbete med båtklubbar hålla insamlade båtar i bruk - ett nytt sätt att visa kulturarvet levande och i sitt rätta element.

Museet har ungefär 100 fritidsbåtar i sin egen samling. Delar av den har visats sommartid i magasin i Stockholm och Karlskrona och i det nya Fritidsbåtsmuseet i Härnösand. Magasinering av båtsamlingen sker nu i lokaler på Rindö där den ska kunna visas men också med tanken att delar av den ska flyttas ut och visas i fler delar av landet.

Sjöhistoriskas båtsamling

I mer än trekvarts sekel har Sjöhistoriska museet samlat båtar. Örlogsbåtar, lotsbåtar, räddningsbåtar, fritidsbåtar – alla typer av båtar ryms i samlingen. Före 1960-talet var inriktningen främst på bruksbåtar av olika slag. Idag dominerar fritidsbåtarna. Det är också i fritidsbåtar de flesta av oss får våra nautiska erfarenheter. Museets båtsamlin sträcker sig tidsmässigt från Gustav III:s förgyllda 1700-talsslupar till 1970-talets folkliga plastbåtar. Men då kung Gustav med sällskap på sin tid var ensamma om att njuta båtliv är vi idag många som delar den maritima upplevelsen.

Sjöhistoriska museet har som målsättning att samla båtar med bred, folklig förankring. I museisamlingen ingår därför, till exempel, en Folkbåt, Petterssonbåtar, campingbåtar och flera kanoter. Bland de modernare båtarna finns till exempel IF, Albin 25 och Vega.


Visa mer

Fritidsbåtar och kulturhistoria