Fartygsforum är en mötesplats för alla som bevarar och använder historiska fartyg.

Här ges ett unikt tillfälle för ideella aktörer, myndigheter och andra institutioner att mötas och tillsammans diskutera och samtala om angelägna frågor.

Fartygsforum 2020

Sjöhistoriska museet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Av omsorg för att hindra oönskad smittspridning ställs därför fartygsforum, i sin vanliga form, in 2020. Vår förhoppning är att kunna återkomma 2021 med ett fartygsforum helgen den 16-17 oktober. Platsen blir då Stockholm.

Rapporter från Fartygsforum