Fartygsforum är en mötesplats för alla som bevarar och brukar historiska fartyg.

Här ges ett unikt tillfälle för ideella aktörer, myndigheter och andra institutioner att mötas och tillsammans diskutera och samtala om angelägna frågor.

Fartygsforum 2017

Fartygsforum 2017 hålls den 14-15 oktober. Inbjudan med program, plats och tider kommer presenteras här i god tid innan arrangemanget.

Rapporter från Fartygsforum