Fartygsforum är en mötesplats för alla som bevarar och använder historiska fartyg. Här ges tillfälle för ideella aktörer, myndigheter och andra institutioner att mötas och tillsammans diskutera och samtala om angelägna frågor.

Fartygsforum 2021

Årets Fartygsforum blir i digitalt format. Välkommen att ta del av en serie filmer här: