Fartygsforum är en mötesplats för alla som bevarar och använder historiska fartyg. Här ges ett unikt tillfälle för ideella aktörer, myndigheter och andra institutioner att mötas och tillsammans diskutera och samtala om angelägna frågor.

Filmpremiär 21 juni: Reparation av Ejdern 2020

Även om många av de gamla fartygens trafik varit inställd under pandemiåret  2020 så har trots allt en del viktiga reparationer kunnat göras. Ett av de fartyg där 2020 blev ett år med stora upprustningar är Ejdern. Fartyget är byggt 1880 och har sedan 1906 hemmahamn i Södertälje. Under året som gick har man bland annat renoverat både ångpanna och skrov. Med stolthet presenterar vi nu en film om Ejderns reparationer som Sjöhistoriska museet gjort i samarbete med Museiföreningen Ångfartyget Ejdern.

 

Film: Reparation av Färjan 4 2020

Det ljusglimtar i Coronapandemins mörker. En sådan glädjande nyhet är Sällskapet Ångbåtens reparation av Färjan 4 i Göteborg 2020. För några år sedan fick man problem med framdrivningen. Ett omfattande arbete med att planera reparationen, hitta specialkompetens, söka ekonomiskt stöd och slutligen genomföra projektet har gjorts av ideella föreningen. Sensommaren 2020 kunde Färjan 4 fira sin hundraårsdag med att återigen gå i trafik över älven i centrala Göteborg. Färjan 4 som byggdes på Motala Verkstad 1920 tillhör sedan många år Sjöfartsmuseet i Göteborg – ansvaret för drift och körningar står dock Sällskapet Ångbåten för.

Fartygsforum 2020

Sjöhistoriska museet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Av omsorg för att hindra oönskad smittspridning ställs därför fartygsforum, i sin vanliga form, in 2020. Vår förhoppning är att kunna återkomma 2021 med ett fartygsforum helgen den 16-17 oktober. Platsen blir då Stockholm.