Fartygsforum är en mötesplats för alla som bevarar och använder historiska fartyg.

Här ges ett unikt tillfälle för ideella aktörer, myndigheter och andra institutioner att mötas och tillsammans diskutera och samtala om angelägna frågor.

Fartygsforum 2020

Årets fartygsforum planeras till helgen den 17-18 oktober i Stockholm. Beroende på vilka rekommendationer Folkhälsomyndigheten ger, får vi under sensommaren ta ställning till om datumet kan ligga fast.

Programmet sträcker sig från lunch till lunch. Tillsammans med ideella aktörer, myndigheter och andra intressenter kommer ett program tas fram. Det publiceras här i god tid innan möteshelgen.

Deltagarna var mycket nöjda med 2019 års fartygsforum som arrangerades i samarbete med Oskarshamns sjöfartsförening och fartyget S/S Nalle.

Se minnesanteckningar nedan.

Rapporter från Fartygsforum