Fartygsforum är en mötesplats för alla som bevarar och använder historiska fartyg. Här ges tillfälle för ideella aktörer, myndigheter och andra institutioner att mötas och tillsammans diskutera och samtala om angelägna frågor.

Fartygsforum 2022

Årets Fartygsforum arrangeras i Stockholm och på Gålöbasen den 15-16 oktober. Tematiskt blir det en betoning på örlogsfartyg med tanke på Marinens 500-årsjubileum under året. Deltagande är kostnadsfritt, anmäl deltagande till: fredrik.blomqvist@smtm.se

Lördag 15 oktober, kl 13.00 Sjöhistoriska museet

Bl a information från Transportstyrelsen, Arbetsam och Veteranflottiljen. 

Söndag 16 oktober, 08.30 buss från Cityterminalen till Gålöbasen. Studiebesök hos Veteranflottiljen och dess fartyg där. 

Åter Stockholm cirka 16.00.

För program och anmälan:

 

Förra året arrangerades ett digitalt fartygsforum. De filmer som då hade premiär kan fortfarande ses här: 

Rapporter från Fartygsforum