Fartygsforum är en mötesplats för alla som bevarar och brukar historiska fartyg.

Här ges ett unikt tillfälle för ideella aktörer, myndigheter och andra institutioner att mötas och tillsammans diskutera och samtala om angelägna frågor.

Fartygsforum 2019

Fartygsforum 2019 kommer att arrangeras den 12-13 oktober. Platsen i landet är ännu inte bestämd – men information kommer att presenteras här så snart det är avgjort.

 

Rapporter från Fartygsforum