Fartygsforum är en mötesplats för alla som bevarar och brukar historiska fartyg.

Här ges ett unikt tillfälle för ideella aktörer, myndigheter och andra institutioner att mötas och tillsammans diskutera och samtala om angelägna frågor.

Fartygsforum 2018 - Anmäl dig nu!

Fartygsforum 2018 kommer att hållas i Lysekil den 13-14 oktober. Vi ser fram emot att arrangera träffen tillsammans med olika fartyg som finns längs Bohuskusten.
Se inbjudan och program här:

Anmäld deltagande före den 5 oktober till: fredrik.blomqvist@maritima.se

Välkommen till Lysekil!

 

Fartygsforum 2017

Fartygsforum 2017 genomfördes den 14-15 oktober i samarbete med S/S Trafiks vänner i Hjo. Här finns minnesanteckningar från årets nätverksmöte:  

 

Rapporter från Fartygsforum