Fartygsforum är en mötesplats för alla som bevarar och använder historiska fartyg. Här ges ett unikt tillfälle för ideella aktörer, myndigheter och andra institutioner att mötas och tillsammans diskutera och samtala om angelägna frågor.

Filmpremiär 1 april: Reparation av Färjan 4

Det ljusglimtar i Coronapandemins mörker. En sådan glädjande nyhet är Sällskapet Ångbåtens reparation av Färjan 4 i Göteborg 2020. För några år sedan fick man problem med framdrivningen. Ett omfattande arbete med att planera reparationen, hitta specialkompetens, söka ekonomiskt stöd och slutligen genomföra projektet har gjorts av ideella föreningen. Sensommaren 2020 kunde Färjan 4 fira sin hundraårsdag med att återigen gå i trafik över älven i centrala Göteborg. Färjan 4 som byggdes på Motala Verkstad 1920 tillhör sedan många år Sjöfartsmuseet i Göteborg – ansvaret för drift och körningar står dock Sällskapet Ångbåten för.

Fartygsforum 2020

Sjöhistoriska museet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Av omsorg för att hindra oönskad smittspridning ställs därför fartygsforum, i sin vanliga form, in 2020. Vår förhoppning är att kunna återkomma 2021 med ett fartygsforum helgen den 16-17 oktober. Platsen blir då Stockholm.