Fartygsforum är en mötesplats för alla som bevarar och använder historiska fartyg.

Här ges ett unikt tillfälle för ideella aktörer, myndigheter och andra institutioner att mötas och tillsammans diskutera och samtala om angelägna frågor.

Fartygsforum 2020

Nästa års fartygsforum arrangeras helgen den 17-18 oktober i Stockholm. Genom att lägga träffen någon vecka senare än vanligt och förlägga mötet till Stockholm hoppas vi att fler får möjlighet att komma. Programmet sträcker sig från lunch till lunch. Tillsammans med ideella aktörer, myndigheter och andra intressenter kommer ett program tas fram. Det publiceras här i god tid innan möteshelgen.

Deltagarna var mycket nöjda med 2019 års fartygsforum som arrangerades i samarbete med Oskarshamns sjöfartsförening och fartyget S/S Nalle.

Se minnesanteckningar nedan.

Rapporter från Fartygsforum