Fartygsforum är en mötesplats för alla som bevarar och använder historiska fartyg. Här ges tillfälle för ideella aktörer, myndigheter och andra institutioner att mötas och tillsammans diskutera och samtala om angelägna frågor.

Fartygsforum 2023

Årets Fartygsforum planeras till helgen den 14-15 oktober. Vi återkommer om plats och detaljerat program.

Fartygsforum 2022

Forumet arrangerades i Stockholm och på Gålöbasen den 15-16 oktober. Sjöhistoriska presenterade de senast k-märkta fartygen, ångbogseraren Strand från 1890, segelfartyget Amber byggt 1911 samt fiskebåten Kosterö från 1947. Arbetsam presenterade det transporthistoriska nätverket och deras arbete för stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet. Olika sjöfartsutbildningar på minspeparen M20 illustrerade sätt att få nya medlemmar och ha relevant verksamhet ombord på ett museifartyg. Renoveringen, särskilt av ångpannan, på vedettbåten Sprängaren från 1918 beskrevs från föreningen som äger och driver fartyget. Även Järnvägsmuseets prov att elda ånglok med "Ecoal" (blandning av antaracit och olivkärnor) samt det flytande "Ecopar bio 100" beskrevs.

Dag två ägnades åt ett studiebesök på Gålöbasen där Veteranflottiljen som är en paraplyorganisation för de f d örlogsfartygen var värd. De ideella besättningarna höll öppet i flera av fartygen, t ex Motortorpedbåten T46 från 1957, Motortorpedbåten T26 från 1942, Torpedbåten T121 Spica från 1966, Robotbåten R142 Ystad från 1976 samt Patrull-/vedettbåten V150 Jägaren från 1972. Flera av dessa fartyg deltog i somras när Marinen i Stockholm, Karlskrona och Söderköping högtidlighöll sitt 500-årsjubileum. 

År 2021 arrangerades ett digitalt fartygsforum. De filmer som då hade premiär kan fortfarande ses här: