Fartygsforum är en mötesplats för alla som bevarar och använder historiska fartyg. Här ges tillfälle för ideella aktörer, myndigheter och andra institutioner att mötas och tillsammans diskutera och samtala om angelägna frågor.

Fartygsforum 2022

Årets Fartygsforum arrangeras i Stockholm den 15-16 oktober. Tematiskt blir det en betoning på örlogsfartyg med tanke på Marinens 500-årsjubileum under året. Ett detaljerat program kommer publiceras här i god tid innan dess. 

Förra året arrangerades ett digitalt fartygsforum. De filmer som då hade premiär kan fortfarande ses här: 

Rapporter från Fartygsforum

Visa mer