Här presenteras några filmer som producerats av oss. Isbrytaren Sankt Erik i Stockholm, som ägs av Sjöhistoriska, har bland annat fått ny skrovplåt under vattenlinjen. Här finns både en film om denna renovering - och en som gjordes under fartygets 100-årsjubileum 2015. På Färjan 4 i Göteborg har Sällskapet Ångbåten låtit reparera ånpannan. Och på ångbåten Ejdern har föreningen som äger henne gjort reparationer på både ångpanna och skrov. Här finns även en film som Sjöhistoriska tog fram i samband med Postrodden över Ålands hav - ett 50-årsjubilernade samarbete mellan främst två föreningar på varsin sida havet.   

Skrovrenoveringen på Sankt Erik 2020

Sjöhistoriskas museifartyg isbrytaren Sankt Erik

 

Renoveringen av ångpannan på Färjan 4 i Göteborg 2020

Renoveringen av Ejdern i Södertälje 2020

 

Film producerad av Sjöhistoriska museet i samband med Postrodden 2018.

Läs mer om Postrodden här.