SJTD
Byggd: 1911, Viken
Material: Ek & furu
Längd: 17,9 m
Bredd: 6,18 m                                                                                    Djup:2,2 m
Brt: 56
Segelfartyg, galeas                                                                               Motor: Albin 120 hk.
Hemmahamn: Beckholmen, Stockholm

Amber byggdes som seglande fraktfartyg och sjösattes 1911 på Vikens varv i Skåne. Fartyget är galeasriggat med ett jaktskrov i furu på ekspant. År 1923 installeras den första motorn på 23 hkr och Amber klassas då om till segelfartyg med hjälpmotor, en klassning som ännu gäller även om det nu sitter en större maskin installerad.

Första redaren och befälhavaren var W L Wennerberg på Ven. Sedan dess har fartyget haft olika hemmahamnar: Degerhamn, Stockholm, Mörbylånga, Ornö och sedan Stockholm igen. Från 1921 fram till 1957 gick fartyget i fraktfart först för Degerhamns kalkbruk och sedan Ölands cement AB. Verksamheten som fraktfartyg upphörde 1966 och Amber används som fritidsfartyg efter det.

Skrovet har genomgått sedvanligt underhåll genom åren och inga större ändringar har skett. Amber är nu återigen galeasriggad vilken hon var från början. Under en period hade Amber styrhytt, men denna är borta sedan 1970-talet.

Foto: Gunnel Ilonen, Sjöhistoriska museets fotoarkiv