FSC 2879
Byggd: 1873, Stockholm.
Material: Järn
Längd: 17.7
Bredd: 3.96
Ångfartyg.
Hemmahamn: Stavre, Bräcke kommun

Ångbåten Alma byggdes 1873 på W Lindbergs Mekaniska Verkstad i Stockholm.

Hon fraktades i delar till Stavre i Jämtland för montering. Alma sattes i trafik på Revsundssjön med gods och passagerare.

1908 byggdes hon om till flottningsbåt men användes också som kyrk- och nöjesbåt under flottningens lågsäsong. 1957 upphörde flottningsarbetet och Alma lades på upp på slip. 1959 såldes hon som fritidsbåt. Efter några år såldes båten vidare till Revsunds kommuns hembygdskommitté och tanken var att iordningställa Alma till turist- och turbåt på Revsundssjön men man saknade pengar till projektet. 1966 såldes hon därför till Djursholm.

I Stockholms skärgård gick Alma som fritidsbåt fram till 1971 därefter var hon hemmahörande i Göteborg. 1985 var Alma till salu igen och det bildades i Bräcke en intresseförening som köpte fartyget tillbaka till Revsundssjön. Hon var i mycket dåligt skick efter alla åren i saltvatten.

Tyvärr svalnade intresset och det gamla skrovet blev sämre för vart år som gick. 1990 kom en förfrågan om intresse fanns i Stavre att ta över båten. En Alma-kommitté organiserades inom Stavre bygdegårdsförening och båten köptes tillbaka till Stavre. Alma är nu renoverad och trafikerar åter de gamla farvattnen.

Foto: Patrik Nylin - Eget arbete, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42975718