SFDR

Byggd: 1938 Flottsund, Uppsala
Material: Mahogny (skrov)
Längd: 17.96m
Bredd: 4,23m
Djup: 
Brt: 29
Passagerarfartyg, maskindrivet
Hemmahamn: Stockholm

Passagerarbåten M/S Bellman är ritad av C G Pettersson och byggd 1938 i Flottsund, Uppsala. Den trafik fartyget byggdes för var traden Stockholm-Sigtuna-Skokloster-Uppsala och fartygsnamnet var vid den tiden Sigtunaturisten II. Vad gäller byggnadstekniken så är skrovet kravellbyggt i mahogny och originalmotorn var en Bolinder. Fartygstypen kallades för sjöbuss. En del ombyggnader har skett under åren, främst kopplade till att kunna upprätthålla passagerartrafiken. Fartygets utseende idag är en rekonstruktion som bygger på utformningen på 1930-talet. Idag finns en Scania DSI11 R82A som installerades 1970. Fartyget har en komplett ägarlängd som geografiskt håller sig inom Stockholms stad och län.  M/S Bellman används fortfarande för passagerartrafik, idag främst charterturer i Stockholmsområdet.

Foto på: www.stockholmcharterguide.com