SDKG
Byggd: Eriksbergs varv, 1911
Material: Stål.
Längd: 35,29
Bredd: 6,85
Djup: 2,44
Brt: 218
Passagerarångfartyg
Hemmahamn: Stockholm

Blidösund byggdes 1911 på Eriksbergs varv i Göteborg. Hon beställdes av skärgårdsborna på Blidö och Yxlan som ett uppror mot Waxholms Nya Ångfartygs AB:s monopolställning.

Fartyget drivs fortfarande med original ångmaskinen från 1911, en tvåcylindrig kompoundmaskin. Blidösund är en av få kvarvarande koleldade ångbåtar. Tanken är att Blidösund ska vara ett levande museum där arbetet bedrivs på samma sätt som förr och där passagerarna kan besöka fartygets olika delar. Under vintern går man med julbordskryssningar, sommarhalvåret ägnas åt musikkryssningar och utflyktsturer. På sommaren går Blidösund i linjetrafik i klassiska vatten i Stockholms skärgård.

Foto: By Lidingo (Own work) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons