SGFU

Byggd 1875 på Eriksbergs Mekaniska Verkstad i Göteborg

Material: Järn/stål

Längd: 16.49 m, bredd: 3.81, Brt: 19

Motorfartyg

Hemmahamn: Edane, Värmelnsjön, Värmland

Borgvik byggdes 1875 i Göteborg och gick året därpå sjövägen till Borgvik och vidare till sjön Värmeln dragen av spel via landsvägen. Fartyget ägdes på 1930-talet av Billeruds AB. Borgvik drog pråmar lastade med tackjärn/stångjärn eller kol. År 1936 moderniserades hon och fick en Seffle tändkulemotor på 60 hkr. Borgvik var i bruk på Värmeln till 1964. Fartyget såldes därefter till Göteborg där hon fick en dieselmotor installerad. Under 1970- och 1980-talen var det ett par ägarbyten. År 1994 blev hon på nytt till salu och en andelsförening bildades som köpte Borgvik och hon kom tillbaka till Värmeln och sågen vid Edane. Borgvik gör rundturer med passagerare på Värmeln och medverkar vid olika arrangemang kring sjön.

Foto: Håkan Larsson (www.tugboatlars.se)