SJOE
Byggd: Marstal, Danmark, 1908
Material: Ek och bok
Längd: 23,05
Bredd: 6,20
Djup: 2,10
Brt: 66
Segelfartyg, tvåmastad skonert/skonare
Hemmahamn: Solna

Constantia är byggd 1908 på Niels Hansens varv i Marstal i Danmark. Hon var först hemmahörande i Danmark och hette då Minde. Fartyget var därefter i norsk ägo några år innan det 1921 såldes till Sverige. Först kom hon till Kalmar, därefter Göteborg och sedan till Figeholm med flera orter på ostkusten. På 1920-talet motoriserades fartyget. Hon omdöptes 1924 till Per-Olof och fick 1939 namnet Marina.

Under 1940-talet riggades Constantia ner till motorgaleas. Frakterna bestod av salt, kol, sten, virke, spannmål, gödning och styckegods. Hon gick i fraktfart fram till 1967. Därefter registrerades hon som fritidsfartyg. 1988 fick hon namnet Constantia. Nu är Constantia åter slätskonerriggad och seglar som skolfartyg.

http://www.constantia.se/

Foto: Bengt Oberger [CC-BY-3.0], via Wikimedia Commons