Byggd: Lindbergs varv, Stockholm 1861.
Material: Järn
Längd: 18.20 Bredd: 3.53 Djup: 1.93 Brt: 31 brt
Passagerarfartyg
Hemmahamn: Moviken, Hälsingland.

Dellen byggdes år 1861 vid Lindbergs varv i Stockholm. Beställare var ”Hudiksvall Steam Sawing Mill Company Limited of London” i folkmun kallat för Engelska bolaget.

Båten transporterades på järnvägsvagnar till Forsa, där den sjösattes. Dellen hade en ångmaskin på 20 hkr. 1868överförs fartyget till det nybildade Hudiksvalls Trävaruaktiebolag. Dellen användes främst för persontrafik, till exempel reste Oscar II med fartyget under sin kröningsresa 1873, men hon gick också med varutransporter.

Fartyget motoriserades 1952 och har byggts om ett flertal gånger för att anpassas till olika verksamheter och industriepoker. Under 1970-taler användes fartyget för beställningstrafik med upp till 50 passagerare. Från 2004 har fartyget successivt renoverats. Dellen bevaras och används i sitt ursprungliga fartområde och kan besökas i hemmahamnen vid Movikens masugn i Norrdellen, Hälsingland.