SDTK
Byggd: Brodins varv, Gävle, 1897
Material: Stål
Längd: 20,87 Bredd: 5,40
Ångfärja
Hemmahamn: Stockholm

Ångfärjan Djurgården 3 byggdes 1897 och hette ursprungligen Stadsgården 1. Fartyget beställdes för att klara trafiken till stockholmsutställningen 1897. Hon användes på olika linjer i Stockholms hamn till 1969. Den ideella föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten övertog henne 1973 och rustade upp henne. Djurgården 3 är Stockholms enda kvarvarande ångdrivna Djurgårdsfärja.Trafiken idag består av charter, färjetrafik och beställningstrafik.

Foto: Ankara (Own work) [CC-BY-SA-3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons