SKYT
Byggd: Stockholm, 1863
Material: Järn
Längd: 18,25
Bredd: 4,12
Djup: 1,60
Brt: 33
Bogser- och varpbåt
Hemmahamn: Borlänge

Domnarfvet beställdes 1862 vid William Lindbergs mekaniska verkstad (Södra varvet) i Stockholm. Hon levererades 1863 för hopsättning på plats vid Korsnäs. Hon byggdes för att dra pråmar med sågade trävaror mellan sågverket i Domnarvet och Korsnäs där omlastning skedde till järnväg för vidare transport mot Gävle. 1903 byttes maskin, det installerades en kompoundmaskin från Hernösands mekaniska verkstad.

Fartyget byggdes om med utrymmen för övernattning, styrhytt och båtdäck. Då monterades också ett spel ombord för timmervarpning på Hedesundafjärdarna. När flottningen på Dalälven lades ner 1972 köptes Domnarfvet som fritidsfartyg och fraktades till sjön Runn. Den gamla hytten byggdes om och gjordes lite längre och bredare för att vara mer ändamålsenlig i sin nya funktion. Varpvinchen plockades också bort vid detta tillfälle. 1986 köpte nuvarande ägare fartyget.

Domnarfvet är fortfarande vedeldad.

Foto från Wikipedia, fotograf: Börje Monsen, eget arbete