SHGL

Byggd : 1932, Joggesö, Karlshamn

Material: Ek och fur

Längd: 12.48 m

Bredd: 4.65 m 

Brt: 20brt

Hemmahamn: Vägga Fiskehamn, Karlshamn

Edit byggdes 1932 på Joggesö av båtbyggaren Sven Olsson på uppdrag av två fiskare: Hugo Svensson och Tage Olsson. Edit var en av de första fiskebåtarna i Blekinge som var avsedd för trålfiske och blev kravellbyggd med en betydligt krummare stäv än de dåvarande Bohusbåtarna, en prototyp för kommande Blekingebyggen. Motorn var en Säffle och totalt kostade Edit drygt 12 000 kr.

Från början hade Edit en sump inbyggd i lastrummet, där fisken kunde hållas levande i upp till 4-5 dygn. Sumpen togs bort 1943, då man istället började isa fisken direkt efter fångst. Med sumpen borttagen fanns plats för större maskinrum och större motor. Nuvarande motor fick Edit 1955, en Säffle 2:27 på 120 hk.

Från Karlshamn fiskade man med Edit i mer än 30 år. 1969 såldes hon till Iggön utanför Gävle där fiskaren Erik Wennerström använde henne i Bottenviken fram till 1975. Trålutrusningen på däcket togs därefter bort då båten med ny ägare skulle fungera som fritidsbåt. Edit har även bytt namn under åren. Efter att ha lämnat Blekinge fick hon namnet Bris av Iggön och 1972 bytte hon namn till Caplana. Ursprungsnamnet Edit (efter förste ägaren Hugo Svenssons hustru) fick hon åter 1994.

Sedan 1998 drivs Edit som en kultursektion inom Vägga Fiskehamnsförening. Edit skänktes till föreningen som har återställt båten till sitt skick som fiskebåt. Edit har fått nytt däck, nytt däckhus och en ordentlig motorrenovering. Fiskebåten hålls tillgänglig för allmänheten eftersom föreningen erbjuder turer sommartid.

Foto: Eijer Andersson från www.edit.n.nu