SDVM
Byggd: Göteborg, 1880
Material: Stål
Längd: 22,39
Bredd: 4,26
Djup: 1,70
Brt: 38
Passagerarångfartyg
Hemmahamn: Södertälje

Ejdern byggdes av Göteborgs Mekaniska Werkstad år 1880. Till slutet av 1800-talet trafikerade hon Göteborgs skärgård. Mellan åren 1898 och 1905 gick hon först i sjön Roxen och trafikerade sedan olika mellansvenska hamnar. Från 1906 fram till 1957 gick Ejdern i fasta turer mellan Södertälje och Mörkö, och i fraktfart i den östra delen av Mälaren. Från 1914 och fram till 1957 hade Ejdern samma befälhavare.

1957 såldes Ejdern till Södertälje stad. Hon var då i dåligt skick och hade också dålig lönsamhet. Flera olika intressenter försökte rädda henne men till slut beslutade man att sänka Ejdern i Landsortsdjupet.

I sista stund räddades hon av några ångbåtsintresserade ungdomar och Södertälje stad skänkte Ejdern 1964 till en förening. Ur denna förening bildades Museiföreningen Ångfartyget Ejdern. Genom ideella insatser verkar föreningens medlemmar för att Ejdern ska bevaras och kunna brukas. Sedan 1976 går hon i trafik varje sommar. Från 1984 är Ejdern åter koleldad. Hon drivs fortfarande av ångmaskinen från 1880.

Foto: Boberger (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons