SGLO
Byggd: Södra varvet, Stockholm, 1875
Material: Stål
Längd: 24
Bredd: 5,08
Brt: 92
Passagerarfartyg
Hemmahamn: Trollhättan

Passagerarfartyget Elfkungen är byggt 1875, på Bergsundsmekaniska Verkstad i Stockholm. Fartyget har trafikerat en rad orter utmed den svenska kusten bland andra Sundsvall, Alnö, Gävle och Limön.

Elfkungen har under sin aktiva tid genomgått flera ombyggnader och 1957 ersattes ångmaskinen av en dieselmotor. Fartyget är omsorgsfullt renoverat och är en god representant för det äldre tonnaget av passagerarfartyg.

Foto: Boberger. Photo: Bengt Oberger (Own work) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons