SEID
Byggd: Motala verkstad, 1920
Material: Stål
Längd: 20,55
Bredd: 5,35
Djup: 2,10
Brt: 48
Ångfärja
Hemmahamn: Göteborg

Färjan 4 är byggd som ångdriven personfärja vid Motala Verkstad 1920. Stålskrovet är nitat och förstärkt för gång i is. Den har ett balansroder och en propeller i var ända. Färjan 4 drivs av en tvåcylindrig kompoundmaskin med ytkondensor. Maskinen har Stephensons slidrörelse för omkastning mellan fram och back. Genom att propelleraxeln är genomgående drivs de båda fyrbladiga propellrarna samtidigt.

Marschfarten är 7 knop. Ångpannan är av skotsk typ med ett eldrör och eldas med kol. För elförsörjningen finns en ångturbindriven generator som ger 110 V likström. Färjan 4 är i stort sett oförändrad sedan leveransen 1920. 1934 fick hon dock större styrhytter samt tak över för- och akterdäck. Färjan 4 är den enda kvarvarande ångfärjan från lokaltrafiken över älven i Göteborg.

Hon trafikerade i över 30 år linjen Residensbron – Götaverken och var kvar som reservfärja till och med 1970. Färjan 4 skänktes därefter till Sjöfartsmuseet, som gett Sällskapet Ångbåten ansvaret att bevara färjan i trafikdugligt skick.